0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Husvagn

På Harsagården finns 23 säsongsplatser vintertid, 1/10-30/4, med el-uttag för husvagn/husbil. Vi har även platser för dygnsuthyrning. Sommarsäsong från 1/5-30/9 finns det möjlighet att ha husvagn/husbil på dygnsplats. Dygnsplatser, gäller både vinter- och sommarsäsong, rekommenderar vi att man förbokar via mail eller via telefon.

Vi har fullbokat för säsongsplatser för husvagn/husbil, vinter 23/24.