0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Elbil

När man bokar boende hos oss så kan man även boka en plats för att ladda sin elbil. Vi har fyra platser där det är möjligt att ladda. Det krävs dock att man har en vanlig kontakt för 220V uttag och det är 10A = långsam laddning. Boka plats gör man i Receptionen.
Önskar man snabbladda sin bil så finns den möjligheten nere vid Järvsöbaden. Kommer man från söder på R83 så ska man passera Järvsöbaden så finns laddstolparna efter att man har passerat Järvsöbaden.