0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Teknikträning 20/21

Förfrågning/bokning sker via Receptionen – info@harsa.se

Privat lektion:
1 pers 75-90 min 1185:-
2-3 pers 90 min 685:-/pers
4-6 pers 90 min 650:-/pers

Teknikträning Grupp Nybörjare fr 15 år Fredagar kl 13-14.30 från 8/1 2021 
Vi går igenom grunderna för diagonalåkning, stakning samt stakning med frånskjut
3-8 personer 90 min 450:-/pers
Om färre deltagare än 3 personer så ställs teknikträningen in.

Bokningsvillkor för Skidlektioner:

Förbetalning av bokad plats sker minst 14 dagar innan lektionen
ska ske. Instruktioner fås vid bokning.
Avbokning av skidlektion senare än 7 dagar innan lektion
återbetalas 50 % av inbetalt belopp.
Avbokning av skidlektion senare än 3 dagar innan lektion
återbetalas inget av inbetalt belopp.
Avbokning p g a snöbrist återbetalas hela beloppet för
lektionen.
Ingen ersättning betalas ut till deltagare, p g a inställd lektion.