0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Hundar är välkomna i anvisade spår....

och då när vi har fått till dubbelspår i terrängen.  För aktuell spårstatus, kolla in vår hemsida harsa.se.

Hundarna ska ALLTID hållas kopplade och det är tillåtet att ta med hunden i spåren:

Vallslingan – 5 km
Evertrundan – 6 km
Tomtarundan – 6 km – kuperat
Sjöslingan – 1,5 km
Solspåret – 4 km på isen

Naturligtvis så har du bajspåse med dig och plockar upp efter din hund om det sker i våra skidspår samt att du tar med dig påsen och slänger den i någon av soptunnorna som finns vid Harsagården.