0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vallabod

I anslutning till Harsagården finns en stor uppvärmd vallabod med 12 vallaställ. Utag för el finns vid varje vallaställ.