0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Rehns BK kommer att lägga hela Hälsingeleden på skidor här i Harsa p g a snöbrist. För mer information om loppet och bansträckning – se Rehns BK´s hemsida.