0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Kallare klister är bättre idag men, tyvärr, fortsatt klisterföre. Tempen är fortfarande 0 här nere vid gården. Det syns att det har kommit några flingor i natt. Samma spår som igår men Myrslingan är gropig och krokig eftersom vi har vejat för blöthål. Bästa spåret – Vägen!