0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi har samma spår som igår. Det är lite mindre snö från gården och en bit på väg ut på spåren men det är fullt åkbart. Vi har ca 4 grader plus här på gården och det är 1,5 plus uppe på berget. Vi vallar med klister och då har vi kola i botten, universal och rossa blandat. Solen lyser igenom molnen för tillfället!