0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Ca 1 minus nu på morgonen. Solen har nu gått i moln men vi fick se den en liten stund på morgonen:)! Ingen förändring på varken spår eller valla: alla spår är öppna (ej klassiskt på elljusspåret) och vi vallar med grundvax och violett burk. Fina förhållanden idag med:)!