0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Se på vår tröskel står vitklädd med ljus i hår Sankta Lucia Sankta Lucia……Brrr riktigt bitit idag men en fantastisk morgon! Ca 13 minus och det blåser lite. Alla spår är öppna förutom hela Blacksås runt! Det är troligtvis slut på batterier i vår väderstation. Ska fixa det idag. Vallar gör vi med grön valla.