0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

9 cm tung nysnö har gjort att isen inte längre går att åka på. Däremot är nu Vägen spårad 7 km. Temperaturen ligger strax under nollan och det är återigen en tät dimma som ligger som ett lock över Harsa.