0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Just nu så snöar det och är 1 minus här vid gården:)! Vi tackar å det ödmjukaste Kung Bore för detta!! Ingen förändring av spår utan vi väntar på att det ska frysa ihop så kommer det kanske att kunna bli mera åkbara spår till helgen. Vi skippar klister och tar nollburk under laggarna.