0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Ca 1 minus och det blåser en del = kan hända att det driver igen på några ställen. Ser ut som att det inte kommer fram någon sol idag. Alla spår är öppna och det kan vara något genomslag på bland annat Tomtarundan och Blacksås. Vallar gör vi med grundvax och en blandning av violett extra och violett, burk alltså.