0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Så idag blir det en utmaning att valla:)!

Vill påminna om att man inte åker i bredd utan att man åker på rad, som ankor, när man är ett sällskap. Då har man möjlighet att åka om i vänsterspår.
Hundar är tillåtet i spåret på isen, Vallslingan 5 km, Tomtarundan 6 km, Sjöslingan 1,5 km samt Evertrundan = Vallslingan & Sjöslingan men inte över isen, 6 km.