0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

lördagen den 1:a april mellan kl 11.30-14.30. Ni hittar den efter ca 6 kilometers skidande efter Lätta Milen.