0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Tisdag 5/3 och Lördag 9/3 mellan kl 11.30-14.30.  Våffelstugan ligger efter Lätta Milen när man har skidat ca 6 km.
Om det skulle kräksnöa, storma eller regna så är inte Våffelstugan öppen!