0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Då ska vi se…..första gången rapport på den nya sidan!! Det är i dagsläget spår på sjön som gäller. 5 km + 3,5 km klassiska spår. Det går även idag bra att åka skridskor. Vi jobbar för fullt på att få till spår i terräng samt skate på sjön efter nattens snöfall. Minus 10-12 grader och fortfarande lätt snöfall.