0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi har fått massor av snö! För tillfället är det spårat på Lätta Milen, Lätta Femton, Myrslingan, Lätta Sju & Halvan, Stjärnslingan och Vallslingan blir klara under dagen. Vi har ca 7 minus och uppehåll för tillfället.