0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Det mesta är nu öppet i spårsystemet – inte Blacksås och elljusspåret för klassisk åkning men dom kommer troligtvis igång under fredagen. Kanske att eljusspåret kommer med klassiska spår i eftermiddag. Vi har ca 17 minus och solen är på väg upp.