0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Alla spår är öppna med dubbelspår förutom Blacksås, Tomtarundan och Pissingen. Minus ca 7 grader och solen har stigit upp. Det sägs att det är bättre glid idag och grova iskristaller som nöter valla!