0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Ca 6 minus och ca 3-4 cm nysnö som vi fick igår kväll. Vi spårar för fullt och alla spår förutom Blacksås, Tomtaslingan och Pissingen (Lätta Femton) kommer att bli nyspårade uner förmiddagen. Vi spårar Blacksås, Tomataslinga och Pissingen igen efter att vi har jobbat mer med dom – blir dock inte idag.