0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

En vacker morgon har vi -har blivit några sådan nu den sista veckan! Minus ca 8 grader har vi i temp vid gården. Alla spår är öppna. Det kommer spår på Pissingen under förmiddagen.