0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Alla spår är öppna. Lite blåbärsris på Blacksås men fullt åkbart. Fortfarande svallis på vägen hem Lätta Milen plus att det – som vanligt – har blivit efter hygget man åker över på andra sidan sjön (Lätta Sju & Halvan, Vallslingan)