0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi har fått massor av snö under natten! Och det snöar fortfarande! Härliga tider! Vi håller Lätta Sju & Halvan, Lätta Milen, Myrslingan och Pissingen öppen under dagen. Blacksås blir inte spårat förrän det har slutat att snöa. Vi har ca en minus här vid gården och vi vallar med blått, som värms in, och violett på topp.