0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

I dag är det påfruset och någon millimeter ny snö har fallit under morgonen, vi har spårat lätta milen,myrslingan och lätta femton lätta sju o halvan blir också så småning om blacksås och stjärnslingan hoppar vi även i dag.