0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Det snöar och är ca 5 minus. Det blåser vilket gör att vi väljer att hålla Lätta Sju & Halvan samt Lätta Milen öppen under dagen. Enligt prognos ska det snöa hela dan!