0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Då snöar det en hel del och om det inte avtar så kommer vi att hålla Lätta Sju & Halvan, Lätta Milen, Myrslingan och Pissingen öppna i första hand. Ca 2 minus och vallar med grundvax och violett.