0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Alla spår är öppna. Vi har nyspårat på Lätta Milen, Myrslingan och Lätta Sju & Halvan. Rossa och rossa special används under laggarna. Kallt i luften och ca 5 plus just nu. Solen lyser igenom diset lite grann.