0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Alla spår är öppna! Kan eventuellt finnas genomslag i täta skogen på Blacksås. Det är svårt att tro att vi har alla spår öppna när det ser ut som det gör nere vid 83:an. Det är inte förrän sista backen upp det blir vinterväg och massor av snö! Vi har ca 2 minus och solen skiner. Vallar gör vi med blå super.