0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Massor av snö, strålande sol och 10 minus! Börjar komma igång fler spår eftersom det fylls på med snö och marken börjar att frysa till. Lätta Milen, Lätta Femton, Lätta Sexan och Silversvängen med hemväg bakvägen – INTE ÖVER ISEN!!! Fantastiska spår!!