0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Samma spår som i helgen – d v s här från gården och upp Lätta Milen till Gluggtorget och vända. Kommit lite nysnö under natten på berget. Vi har plus här vid gården och mulet för tillfället.