0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi jobbar på spåren idag så det kanske inte är de bästa förutsättningarna på alla spår. Det går att åka Lätta Milen men inte ända fram till vindskyddet utan den svänger av precis när man kommer ut på Gluggmyren. Tillbaka samma väg men ta det FÖRSIKTIGT utför! Silversvängen och Vägen är också öppna. Totalt minst 20 km åkbara klassiska spår. Om vi nu alla önskar oss en vit jul så kanske att vi kommer att få lite snö för det behövs:)! Kom igen å hjälp mig att önska!