0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Vi tar bort Myrslingan och kortar av Lätta Milen: har blivit för tunt med snö där. Annars samma spår som igår. Vallar med Kolagrund och blandar skarklister och universal. Vi har ca 4 plus här vid gården och ca 1 plus uppe på berget för tillfället. Mulet och blåser lite.