0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Alla spår öppna förutom Tomtaslingan, Stjärnslingan och Blacksås. Har fått ca 2dm nysnö under natten. Minus 7 grader. Originaldragning på spåren, alltså medsols på gluggberget och motsols runt sjön. Valla; grön burk i botten och blått ovanpå.