0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Gårdagens vindar har gjort att Myrslingan och Pissingen inte är bra idag. Det flyger lite snö av och till och temperaturen är strax under nollan. Enligt Skidshopen är det svårvallat! Uppdatering: Nu är det åkbart igen på Myrslingan och Pissingen.