0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Mulet med lättande molntäcke, ca 3 plus här vid gården och runt nollan uppe på berget. Vallar med klister idag: blått, universal och violett på topp.