0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Inga förändringar på spåren, vallar med blått grundklister, universal och rött. Ca 0 grader, molnigt och ingen vind att tala om.