0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Mulet, snöfall och ca 4 minus. Visst gillar vi det:)! Alla spår är öppna och vi använder oss av blå super under laggarna.