0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Ca 2 plus och strålande solsken:)! Alla spår är öppna men spåren som går över sjön samt på sjön är för tillfället omdragna p g a arbete på isen. Vallar gör vi med klister: blått och universal. Pigga, hårda spår på morgonen som säkert kommer att bli lösa under dagen idag.