0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

……Let it snow let it snow let it snow…..ca 1 minus här vid gården och fuktigt snö. Ca 3 minus uppe på berget och mera torr snö. Det snöar fortfarande och svår vallat idag med tanke på olika temperaturer och fuktigheten i snön.