0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Det är för tillfället strax under nollan här vid gården. Ca 3 minus uppe på berget. Alla spår körs om idag men det kan vara lite mjukt:)! Vallar gör vi med violett.