0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Nu tänker jag vara lite före min tid:)!
Spår i morgon är som vanligt allt utom Blacksås. Skate är bara elljusspåret än så länge tills det fryser på. Det ser ut som att vi får några minus i morgon och dimma så kanske det går lite bättre att valla då:)! Fortfarande inget spår på sjön p g a att isen inte vill frysa till ordentligt.