0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Nu har snöfallet intensifierats:)! Det har kommit ca 10 cm under natten och fortsätter:)! Tempen ligger runt nollan här vid gården och vi vallar med violett. Nu är skatespåren körda igen men det är löst där.