0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Lite vind och dimma. Ca 7 minus här vid gården. Alla spår är öppna förutom Blacksås. Även solspåret på sjön är igång! Vallar med blått!