0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Ca 2 minus och strålande sol! Nästan som en vårvinterdag:)! Vallar gör vi med klistergrund av blått och sedan kan man toppa med endera violett och blå burk blandat eller enbart klister och då är det rossa och multigrade som blandas.