0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Idag är det nästa allt som är öppet igen:)! Alla klassiska spår men inte Blacksås samt alla skate förutom 5 km rundan av SM-spåren. Vallar med blått och ca 8 minus är det just nu.