0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Så här på sluttampen av säsongen så är det lite aprilväder:)! Det snöar, solen tittar fram ibland och det blåser lite. Ca 1 plusgrad och vi vallar med klister. Skaten körs inte idag p g a plusgrader!