0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Idag serverar vi lunch 11.30-14. Lätta Sju & Halvan, Silversvängen, Vallslingan samt spåret på sjön är spårat idag. Hårda, snabba spår på morgonen!