0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Söndag 10/6 kl 11: Vandring till Långslott. Anna Peters visar bilder och berättar. Fika finns till försäljning.