0651-495 11 | Öppet för boende | info@harsa.se

Se på vår tröskel står………Äntligen lite riktigt vinter!! It´s a Halleluja moment:)! Ca 8 minus här vid gården. Börjar att bli lite ljust och vi har nu totalt 47 km åkbara klassiska spår! Lätta Milen, Lätta Femton, Myrslingan, Vägen 4 km, Lätta Sju & Halvan och Vallslingan 2.0. De ä bare å åk:)!